Tragedi Bir Maunah Peristiwa Berdarah

bir maunah

Peristiwa Bir Maunah (بئر معونة) berlaku pada bulan Safar tahun 4 hijrah, selepas kejadian Peristiwa Maa’ Ar-Raji’ – ماء الرجيع. Bagaikan pepatah jatuh ditimpa tangga, itulah yang dialami umat Islam kerana

Abdullah Bin Ubai Ketua Munafik

abdullah bin ubai

Siapa Abdullah bin Ubai? Abdullah bin Ubai ialah pemimpin Bani Khazraj yang tinggal di Madinah/Yathrib. Dia juga digelar ‘Ibn Salul’ yang merujuk kepada keturunan ibunya. Abdullah bin Ubai masuk Islam

Kisah Perang Uhud Penuh Iktibar

perang uhud

Perang Uhud berlaku pada tahun ketiga hijrah pada bulan Syawal, kira-kira setahun setelah Perang Badar. Dinamakan Perang Uhud kerana pertempuran itu berlaku di sebuah kawasan yang dikelilingi Bukit Uhud. Perang

Perang Badar al-Kubra

perang badar

Perang Badar ialah perang perrtama dalam sejarah Islam. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun ke-2 hijrah di Hijaz, di bahagian barat Semanjung Arab. Perang Badar merupakan antara peristiwa penting

Kisah Aus dan Khazraj

aus dan khazraj

Aus (bahasa Arab:الأوس) dan Khazraj (bahasa Arab:خَزْرَج‌) adalah dua suku Arab terkemuka di Yaman yang telah menetap di Madinah jauh sebelum datangnya agama Islam. Setelah hijrah, mereka disebut dengan kaum Anshar. Mengikut ahli sejarah, kaum Aus dan Khazraj berasal dari

Piagam Madinah (622M)

piagam madinah

Piagam Madinah ialah satu perjanjian bertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad pada tahun 622M sebagai asas pembentukan negara Islam Madinah. Antara gelaran lain bagi piagam ini ialah Perjanjian Madinah, Dustar

Persaudaraan Muhajirin dan Ansar

muhajirin dan ansar

Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar merupakan antara perkara penting yang dilakukan Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah. Maksud Muhajirin dari segi bahasa ialah Penghijrah, secara istilahnya bermaksud pengikut awal Nabi Muhammad s.a.w. yang berhijrah dari Makkah ke Madinah.