Maksud Hadis Hasan

hadis hasan

Apa maksud hadis Hasan?

Secara mudahnya hadith hasan ialah hadis yang menepati syarat hadis sahih, tetapi terdapat masalah dari segi hafalan perawinya. Maka kedudukan Hadis Hasan ialah di bawah Hadis Sahih.

Maksud Hadis Sahih

hadis sahih

Apa maksud Hadis Sahih?

Hadith sahih ialah hadith yang mempunyai sanad yang bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit dan selamat daripada syaz(keganjilan) dan juga kecacatan.

Hadith Palsu berkaitan Bulan Rejab

hadith palsu bulan rejab

Bulan Rejab telah tiba, maka ada di antara kita yang sudah mula meningkatkan amal kebaikan sebagai persediaan Ramadan.

Tetapi, dengan semangat yang berkobar-kobar, perlulah turut disertai dengan ilmu, kerana dikhuatiri orang awam akan beramal dengan hadis palsu yang berkaitan dengan bulan Rejab.

Bagaimana Cara Rasulullah Bergurau?

cara rasulullah bergurau

Mari kita lihat bagaimana cara Rasulullah bergurau. Bergurau merupakan satu perkara biasa dalam kehidupan. Ia sudah menjadi warna-warni dalam hidup seseorang dengan gurauan-gurauan sama ada bersama adik beradik, kawan-kawan atau