Nabi Saleh dan Kaum Tsamud

Nabi Saleh dan Kaum Tsamud

Nabi Saleh a.s. (صالح) ialah salah seorang daripada 25 Rasul yang perlu kita ketahui. Nabi Saleh diutuskan kepada kaum Tsamud yang menempati suatu kawasan bernama “al-Hijr”. Al-Hijr terletak antara Hijaz dan Syam yang dahulunya termasuk jajahan dan dikuasai kaum Aad, namun telah binasa dihancurkan oleh ribut taufan akibat ingkar dengan seruan dakwah oleh Nabi Hud a.s….

Nabi Hud a.s

Nabi Hud a.s

Nabi Hud a.s adalah rasul ke-4 di kalangan 25 rasul yang wajib diingati. Nabi Hud merupakan bangsa Arab dan diutuskan untuk kaum Aad. Aad adalah nama suatu suku yang hidup di jazirah Arab di suatu tempat bernama Al-Ahqaf terletak di utara Hadramaut antara Yaman dan Umman dan termasuk suku yang tertua sesudah kaum Nabi Nuh serta terkenal dengan kekuatan jasmani…

Nabi Idris a.s

Nabi Idris a.s

Nabi Idris a.s ialah antara 25 nabi yang perlu diingati. Tidak banyak keterangan yang didapati tentang kisah Nabi Idris di dalam al-Quran mahupun dalam kitab-kitab Tafsir dan kitab-kitab sejarah nabi-nabi. Di dalam al-Quran hanya terdapat dua tempat yang menceritakan tentang Nabi Idris iaitu dalam surah Maryam ayat 56 dan 57 dan dalam surah Anbiya ayat 85 dan…