Al-Quran

Al-Quran is the guidance for humankind, evergreen, pure, preserved until the day of judgement, memorized by millions letters by letters.

Nuzul al-Quran

Nuzul al-Quran

Nuzul al-Quran ialah satu peristiwa bersejarah dalam Islam berkenaan penurunan Al-Quran. Di Malaysia, terdapat hari istimewa ini dinamakan cuti Nuzul Quran. Maksud Nuzul al-Quran Perkataan “Nuzul” berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud turun atau berpindah dari atas ke bawah. Maksud Nuzul Quran ialah hari di mana berlakunya peristiwa penurunan al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW….

Izhar Halqi

Izhar Halqi

Izhar Halqi ialah salah satu hukum tajwid ketika membaca Al-Quran Maksud Izhar Halqi Apakah Izhar Halqi? Izhar dari segi bahasa bermaksud terang, jelas Dari segi hukum tajwid, iaitu menzahirkan atau membunyikan huruf dgn nyata tanpa didengungkan. Disebut sebagai izhar halqi (إِظْهَار حَلْقِى) kerana keenam-enam hurufnya keluar dari kerongkong atau halkum (halq). Huruf Izhar Halqi Huruf izhar halqi…